ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش , 2014-05-27

عنوان : ( بررسی تعامل RUP با معماری سرویس‌گرا: امکان‌سنجی، چگونگی تحقق، فرصت‌ها و چالش‌ها )

نویسندگان: منا شریفیان , عباس رسول زادگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معماری سرویس‌گرا مجموعه‌ای از سرویس‌های توزیع‌شده با حداقل وابستگی می‌باشد که به منظور رفع نیازهای کسب وکار باهم برروی فعالیت‌های تعیین شده‌ای در تعامل هستند. یکی از چالش‌های تحقیقاتی در حوزهی معماری سرویس‌گرا، برخورداری از یک فرآیند تولید نرم افزار است که شامل کلیه ملاحظات و اصول این معماری می باشد تا بستر لازم را برای تولید سیستم‌های سرویس‌گرا با کیفیت مطلوب فراهم نماید. RUP چارچوبی برای تعریف فرآیند نرم افزار است. سفارشی‌سازیRUP بر مبنای نیازمندی‌ها، محدودیت‌ها و اهداف یک پروژه نرم‌افزاری ‌منتج به تعریف فرآیند مناسب برای تولید نرم افزار مذکور می گردد. با توجه به محبوبیت و کاربرد گسترده RUP در تعریف فرآیند مناسب و کارا برای طیف وسیعی از سیستم‌های نرم افزاری، بررسی تعاملRUP با معماری سرویس‌گرا، می تواند راهکاری در جهت رفع چالش پیش گفته به شمار آید. در این مقاله، ابتدا به بررسی اجمالی‌ RUP و معماری سرویس گرا می پردازیم. همزمان معایب و مزایای هر یک از آن ها را مورد تحلیل قرار می دهیم. در ادامه اهداف فازهای مختلف RUP را با اصول و ملاحظات معماری سرویس گرا مقایسه می نماییم و بر مبنای آن به سنجش و نحوه تعامل RUP با معماری سرویس گرا می پردازیم. در نهایت مزایا و محدودیت های تعامل مذکور را مورد بررسی قرار می دهیم.

کلمات کلیدی

, معماری سرویس‌گرا, فرآیند تولید نرمافزار, کیفیت, RUP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041862,
author = {شریفیان, منا and رسول زادگان, عباس},
title = {بررسی تعامل RUP با معماری سرویس‌گرا: امکان‌سنجی، چگونگی تحقق، فرصت‌ها و چالش‌ها},
booktitle = {ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش},
year = {2014},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {معماری سرویس‌گرا، فرآیند تولید نرمافزار، کیفیت، RUP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تعامل RUP با معماری سرویس‌گرا: امکان‌سنجی، چگونگی تحقق، فرصت‌ها و چالش‌ها
%A شریفیان, منا
%A رسول زادگان, عباس
%J ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
%D 2014

[Download]