کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک ایران - اسفند 92 , 2014-02-27

عنوان : ( محاسبه مدول یانگ نانو لوله های کربنی تک جداره با روش همگن سازی مجانبی )

نویسندگان: میثم پوربشیری , بهروز حسنی , مسعود میر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده - در این مقاله به محاسبه مدول یانگ نانولوله های کربنی تک دیواره با روش همگن سازی مجانبی پرداخته شده است. با به کار بردن روش همگن سازی مجانبی، معادلات لازم جهت استخراج ماتریس خواص الاستیک همگن شده، استنتاج گردیده است. این معادلات با روش اجراء محدود و با کد نوشته شده در نرم افزار متلب، برای هر دو حالت آرمیچر و زیگزاگ حل گردیده است. با توجه با روابط بین ضرایب بدست آمده و خواص مکانیکی مولکولی، مدول الاستیک محوری برای هر نانولوله های آرمیچر و زیگزاگ محاسبه شده است. تاثیر قطر، جهت گیری بر ممدول یانگ نانولوله ها بررسی شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج بدست آمده از مقالات مختلف تطابق خوبی دارد.

کلمات کلیدی

, نانولوله های کربنی, همگن سازی مجانبی, ساختار پریودیک, ماتریس خواص الاستیک همگن شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041902,
author = {پوربشیری, میثم and حسنی, بهروز and مسعود میر},
title = {محاسبه مدول یانگ نانو لوله های کربنی تک جداره با روش همگن سازی مجانبی},
booktitle = {کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک ایران - اسفند 92},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نانولوله های کربنی، همگن سازی مجانبی، ساختار پریودیک، ماتریس خواص الاستیک همگن شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه مدول یانگ نانو لوله های کربنی تک جداره با روش همگن سازی مجانبی
%A پوربشیری, میثم
%A حسنی, بهروز
%A مسعود میر
%J کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک ایران - اسفند 92
%D 2014

[Download]