علوم باغبانی, دوره (28), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (54-61)

عنوان : ( بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه Citrullus lanatus Thunb.)( )

نویسندگان: مریم سادات عراقی شهری , مهرداد لاهوتی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتشار وسیع آنتیموان در محیط زیست ناشی از فرایندهای طبیعی و فعالیت های انسانی می باشد.

کلمات کلیدی

, آنتیموان, پاراکترهای رشد, Citrullus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041924,
author = {عراقی شهری, مریم سادات and لاهوتی, مهرداد and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and اجتهادی, حمید},
title = {بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه Citrullus lanatus Thunb.)(},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4730},
pages = {54--61},
numpages = {7},
keywords = {آنتیموان، پاراکترهای رشد، Citrullus lanatus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه Citrullus lanatus Thunb.)(
%A عراقی شهری, مریم سادات
%A لاهوتی, مهرداد
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A اجتهادی, حمید
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]