همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی , 2013-04-25

عنوان : ( تحلیل انرژیک و اکسرژیک هواگرمکن خورشیدی ترموالکتریک دار - مدل سلزی )

نویسندگان: پریسا آذری , نادر رهبر , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هواگرمکن خرشیدی، ترموالکتریک ژنراتور، بازیافت انرژی، اکسرژی

کلمات کلیدی

, هواگرمکن خرشیدی, ترموالکتریک ژنراتور, بازیافت انرژی, اکسرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041946,
author = {پریسا آذری and نادر رهبر and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {تحلیل انرژیک و اکسرژیک هواگرمکن خورشیدی ترموالکتریک دار - مدل سلزی},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی},
year = {2013},
location = {تاکستان, ايران},
keywords = {هواگرمکن خرشیدی، ترموالکتریک ژنراتور، بازیافت انرژی، اکسرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل انرژیک و اکسرژیک هواگرمکن خورشیدی ترموالکتریک دار - مدل سلزی
%A پریسا آذری
%A نادر رهبر
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
%D 2013

[Download]