همایش سراسری محیط زیست و انرژی , 2014-01-10

عنوان : ( بازیافت توان از دمای خروجی دودکش گرمکن های ایستگاههای تقلیل فشار با بکارگیری سل های ترموالکتریک )

نویسندگان: علی کیانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گاز طبیعی معمولا وقتی به مصرف کننده می رسد فشار آن باید مقدار زیادی در درون ایستگاههای تقلیل فشار کاهش یابد. در این ایستگاهها طبق معادله حالت گازها همزمان با افت فشار در حجم ثابت دمای گاز نیز دچار افت می شود، بدلیل اینکه دمای گاز در هنگام ورود به ایستگاه حدود 15 درجه سانتی گراد می باشد این افت دما می تواند موجب میعان و یا یخ زدگی ترکیبات گاز و در نتیجه مسدود شدن مجاری عبوری در ایستگاه شود، لذا جهت جلوگیری از این اتفاق از گرمکن ها جهت پیش گرم کردن گاز در ورودی استفاده می شود. انرژی مورد نیاز گرمکن را با قسمتی از گاز خروجی ایستگاه تامین می کنند، قسمت اعظم گرمای حاصله از سوختن این گاز توسط دودکش به محیط منتقل می شود. در این متن سعی شده با استفاده از نتایج تجربی حاصل از تحقیقات میدانی، میزان انرژی هدر رفته از دودکش گرمکن ها محاسبه شده و چگونگی بازیابی انرژی و میزان انرژی حاصله از بازیافت این حرارت خروجی توسط سلول های ترمو الکتریک توضیح داده شود. پس از بررسی های انجام گرفته برروی هیتر نمونه مشخص گردید که می توان با استفاده از دمای بالای بدنه دودکش گرمکن ها به عنوان دمای سمت گرم سلول های ترموالکتریک، و دمای محیط عنوان دمای سمت سرد سلول می توان از این اختلاف دمای موجود روزانه به میزان kwh 6/83 به ازای هر متر از طول دودکش انرژی الکتریکی تولید نمود.

کلمات کلیدی

, ایستگاههای تقلیل فشار, گرمکن ها, اثرترموالکتریک, سلولهای ترموالکتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041953,
author = {کیانی فر, علی},
title = {بازیافت توان از دمای خروجی دودکش گرمکن های ایستگاههای تقلیل فشار با بکارگیری سل های ترموالکتریک},
booktitle = {همایش سراسری محیط زیست و انرژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایستگاههای تقلیل فشار،گرمکن ها،اثرترموالکتریک،سلولهای ترموالکتریک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازیافت توان از دمای خروجی دودکش گرمکن های ایستگاههای تقلیل فشار با بکارگیری سل های ترموالکتریک
%A کیانی فر, علی
%J همایش سراسری محیط زیست و انرژی
%D 2014

[Download]