دومین کنگره سراسری ارتباط صنایع با مراکز آموزشی و پژوهشی , 1994-09-24

عنوان : ( نقش تحقیق و توسعه در ارتقاء تکنولوژی )

نویسندگان: علی پیروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایطی که شکاف تکنولوژی بین کشور ما و دنیای پیشرفته صنعتی هر روزعمیقتر می شود...

کلمات کلیدی

, تکنولوژی, صنعت, دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041975,
author = {پیروی, علی},
title = {نقش تحقیق و توسعه در ارتقاء تکنولوژی},
booktitle = {دومین کنگره سراسری ارتباط صنایع با مراکز آموزشی و پژوهشی},
year = {1994},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تکنولوژی; صنعت; دانشگاه ;},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش تحقیق و توسعه در ارتقاء تکنولوژی
%A پیروی, علی
%J دومین کنگره سراسری ارتباط صنایع با مراکز آموزشی و پژوهشی
%D 1994

[Download]