دانش انتظامی, دوره (15), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (167-190)

عنوان : ( قانون دوم ترمودینامیک و قاچاق مواد مخدر در ایران )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , عبدالرحیم تاجیک فایندری , عبدالحمید خسروی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و جغرافیایی در قاچاق مواد مخدر با استفاده از استعاره قانون دوم ترمو دینامیک

کلمات کلیدی

, قاچاق مواد مخدر , قانون دوم ترمو دینامیک, عوامل اقتصادی, عوامل جغرافیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041977,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and تاجیک فایندری, عبدالرحیم and خسروی, عبدالحمید},
title = {قانون دوم ترمودینامیک و قاچاق مواد مخدر در ایران},
journal = {دانش انتظامی},
year = {2013},
volume = {15},
number = {2},
month = {December},
issn = {1735-9252},
pages = {167--190},
numpages = {23},
keywords = {قاچاق مواد مخدر ،قانون دوم ترمو دینامیک،عوامل اقتصادی،عوامل جغرافیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قانون دوم ترمودینامیک و قاچاق مواد مخدر در ایران
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A تاجیک فایندری, عبدالرحیم
%A خسروی, عبدالحمید
%J دانش انتظامی
%@ 1735-9252
%D 2013

[Download]