همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-03-05

عنوان : ( طراحی مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی ایران )

نویسندگان: مرتضی کرمی , مرتضی مرادی دولیسکانی , افسانه عبدلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش طراحی یک مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی است. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحلیلی- استنتاجی توام با بهره گیری از دیدگاه های متخصصین برنامه ریزی درسی بود. جهت تعیین مدل شایستگی برنامه ریزان درسی، از متدولوژی 5 مرحله ای بی هام و مایر استفاده شد.

کلمات کلیدی

, شایستگی, طراحی, برنامه ریزان درسی, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041978,
author = {کرمی, مرتضی and مرادی دولیسکانی, مرتضی and عبدلی, افسانه},
title = {طراحی مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی ایران},
booktitle = {همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش},
year = {2014},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {شایستگی، طراحی، برنامه ریزان درسی، مدل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی ایران
%A کرمی, مرتضی
%A مرادی دولیسکانی, مرتضی
%A عبدلی, افسانه
%J همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
%D 2014

[Download]