اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار , 2014-02-27

عنوان : ( بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی )

نویسندگان: محمد شکوهیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده طراحی اصولی ساختمان ها با توجه به شرایط اقلیمی آن منطقه و استفاده صحیح از انرژی خورشیدی می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد. از اینرو معماری و شهرسازی سنتی ایران که همواره راههائی را مورد استفاده قرار داده تا با هماهنگی با طبیعت و استفاده از انرژی های موجود در اطراف بنا ها باعث کاهش همه جانبه مصرف انرژی در بنا ها شود می تواند نقش تاثیر گذاری بر آینده طراحی بناها داشته باشد. در طراحی های سنتی ایران منبع اصلی تامین انرژی، انرژی لایزال خورشیدی بوده است. در این تحقیق طراحی های سنتی در بافت قدیم شهر مشهد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. این ارزیابی ها چگونگی ساختار معماری را در استفاده از انرژی های طبیعی (خورشید، باد ....) مورد بحث قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی : اقلیم, ایران , خانه های مسکونی, مصرف انرژی, بافت قدیم مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041994,
author = {شکوهیان, محمد},
title = {بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی : اقلیم، ایران ،خانه های مسکونی، مصرف انرژی، بافت قدیم مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی
%A شکوهیان, محمد
%J اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
%D 2014

[Download]