اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , 2014-06-21

عنوان : ( بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران، دهه 80 )

نویسندگان: لیلا حسنی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقتصاد رفاه بخشی از علم اقتصاد است که با استفاده از تکنیک های اقتصاد خرد، سعی در تخصیص بهینه منابع داشته، ضمن اینکه اثرهای توزیعی آن را نیز مدنظر قرار می دهد. در این مطالعه به منظور بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران ، از منحنی لورنز و ضریب جینی استفاده گردید. دوره زمانی مورد مطالعه دهه 0831 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد افزایش رفاه همراه با عدم توزیع عادلانه درآمدها بوده، که منجر به کاهش رفاه کل جامعه گردیده است. لذا پیشنهاد می گردد بهبود توزیع درآمد با استفاده از ابزارهای مدیریتی ) پرداخت یارانه های هدفمند، کنترل قیمت ها، تامین اجتماعی ( می تواند عاملی در جهت افزایش سهم رفاه باشد. بدیهی است توجه به افزایش درآمد بدون توجه به توریع عادلانه آن سبب کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, تغییرات سطح رفاه, ضریب جینی, منحنی لورنز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042005,
author = {حسنی, لیلا and کهنسال, محمدرضا},
title = {بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران، دهه 80},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {تغییرات سطح رفاه، ضریب جینی، منحنی لورنز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران، دهه 80
%A حسنی, لیلا
%A کهنسال, محمدرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]