پژوهش حقوق, دوره (1), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (167-195)

عنوان : ( حق پدیدآورنده اثر ادبی و هنری نسبت به اصلاح یا استرداد )

نویسندگان: سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بروز اشتباهات اساسی در تدوین یک اثر ادبی و هنری یا دگرگونی‌های عمیق اندیشه‌ها و عقاید پدیدآورنده، ممکن است موجب شکاف و جدایی میان او و اثرش گردد یا اعتبار و حیثیت وی را از جهات مختلف(مذهبی، فنی، هنری و غیره) مورد تهدید قرار دهد. به همین جهت، یکی از حقوق معنوی که در عرصه مالکیت‌های ادبی و هنری برای پدیدآورنده اثر در نظام‌های حقوقی فرانسه و مصر مورد شناسایی قرار گرفته، حق پدیدآورنده نسبت به اصلاح یا استرداد اثر است. البته پذیرش حق مزبور مطلق نبوده، قلمرو محدود و شرایط ویژه‌ای از جمله جبران پیشینی خسارت‌های طرف قرارداد، برای اجرای حق مزبور پیش‌بینی شده است. این در حالی است که حق مزبور در متون قانونی و مقررات ایران مورد اشاره قرار نگرفته است. به همین دلیل در این جستار ضمن بهره گیری از دستاوردهای نظام‌های حقوقی فرانسه و مصر، با رویکردی فقهی حقوقی، به تبیین مفهوم، قلمرو و آثار حق مزبور پرداخته شده است. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نظام حقوقی ایران، پذیرش حق مزبور مستلزم ورود در قلمرو تراضی یا بهره گیری از قواعد لاضرر و نفی عسر و حرج می‌باشد. بدیهی است در این صورت، قلمرو و آثار حق مزبور نیز با توجه به مبانی مذکور تعیین می‌گردد. با این همه، شایسته است قانونگذار با در نظر گرفتن اقتضائات ویژه حقوق ادبی و هنری و با استفاده از تجارب سایر نظام‌های حقوقی، نسبت به پیش‌بینی صریح حق مزبور و تعیین قلمرو و آثار آن اقدام نماید.

کلمات کلیدی

, حق اصلاح یا استرداد, حقوق معنوی, اثر ادبی و هنری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042022,
author = {محسنی, سعید and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {حق پدیدآورنده اثر ادبی و هنری نسبت به اصلاح یا استرداد},
journal = {پژوهش حقوق},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {1154-1735},
pages = {167--195},
numpages = {28},
keywords = {حق اصلاح یا استرداد، حقوق معنوی، اثر ادبی و هنری، پدیدآورنده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حق پدیدآورنده اثر ادبی و هنری نسبت به اصلاح یا استرداد
%A محسنی, سعید
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J پژوهش حقوق
%@ 1154-1735
%D 2014

[Download]