همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-05-21

عنوان : ( بررسی نقش رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش ارقام برنج با قارچ Alternaria alternata )

نویسندگان: عبدالجبار ایران نژاد , پریسا طاهری , سعید طریقی , مرتضی گلدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایط عادی رادیکالهای فعال اکسیژن ...

کلمات کلیدی

, برنج, آلترناریا, هیدروژن پراکسید, آنیون سوپراکسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042025,
author = {ایران نژاد, عبدالجبار and طاهری, پریسا and طریقی, سعید and گلدانی, مرتضی},
title = {بررسی نقش رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش ارقام برنج با قارچ Alternaria alternata},
booktitle = {همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنج- آلترناریا- هیدروژن پراکسید- آنیون سوپراکسید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش ارقام برنج با قارچ Alternaria alternata
%A ایران نژاد, عبدالجبار
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%A گلدانی, مرتضی
%J همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2014

[Download]