همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-05-21

عنوان : ( بررسی آنزیمهای آنتی اکسیدانتی ارقام برنج نسبتا مقاوم شیرودی و حساس دمسیاه در برهمکنش برنج - قارچ Alternaria alternata )

نویسندگان: عبدالجبار ایران نژاد , پریسا طاهری , سعید طریقی , مرتضی گلدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایط غیر تنشی بافتهای گیاه ...

کلمات کلیدی

, برنج, آلترناریا, سوپراکسید دیسموتاز, پراکسیداز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042026,
author = {ایران نژاد, عبدالجبار and طاهری, پریسا and طریقی, سعید and گلدانی, مرتضی},
title = {بررسی آنزیمهای آنتی اکسیدانتی ارقام برنج نسبتا مقاوم شیرودی و حساس دمسیاه در برهمکنش برنج - قارچ Alternaria alternata},
booktitle = {همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنج- آلترناریا- سوپراکسید دیسموتاز- پراکسیداز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آنزیمهای آنتی اکسیدانتی ارقام برنج نسبتا مقاوم شیرودی و حساس دمسیاه در برهمکنش برنج - قارچ Alternaria alternata
%A ایران نژاد, عبدالجبار
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%A گلدانی, مرتضی
%J همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2014

[Download]