بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14

عنوان : ( الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه فازی تطبیقی )

نویسندگان: وجیهه دهدله , رضا صدیقی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مهدی یعقوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه یک الگوریتم متاهیورستیک بر اساس انتقال خصوصیات می باشد. الگوریتم متاهیورستیک نمی تواند به طور قطعی به جواب بهینه همگرا شوند. یکی از راه های حل این مشکل، استفاده از روش هایی ترکیبی مانند منطق فازی است. در این مقاله روشی ترکیبی با استفاده از منطق فازی ارائه شده است که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ای فازی تطبیی نامیده می شود. در این الگوریتم، بروز رسانی مکان هر قورباغه به کمک منطق فازی انجام می شود. برای اثبات برتری سرعت، دقت و قدرت همگرایی روش پیشنهادی نسبت به الگوریتم پایه از توابع محک استاندارد استفاده شده است و نتایج حاصل بیانگر برتری روش پیشنهادی نسبت به آن است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه, منطق فازی , الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه فازی تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042027,
author = {وجیهه دهدله and رضا صدیقی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and مهدی یعقوبی},
title = {الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه فازی تطبیقی},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه- منطق فازی -الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه فازی تطبیقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه فازی تطبیقی
%A وجیهه دهدله
%A رضا صدیقی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A مهدی یعقوبی
%J بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2013

[Download]