بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14

عنوان : ( کنترل عصبی-فازی سلسله مراتبی مد لغزشی تطبیقی با پارتیشن بندی باینری فضا برای کنترل سیستم یک ورودی-یک خروجی غیر خطی آشوب و نامعین )

نویسندگان: محمدرضا اکبرزاده توتونچی , نازنین هاشمی عطار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک کنترلر جدید عصبی-فازی سلسله مراتبی مد لغزشی تطبیقی ارائه می شود. این ساختار به منظور کنترل سیستم های یک ورودی-یک خروجی غیر خطی آشوب همراه با عدم قطعیت معرفی می گردد. در این کنترلر سیستم عصبی-فازی برای تخمین خروجی کنترلر و پارتیشن بندی باینری فضا به منظور کاهش پیچیدگی محاسبات ناشی از تعداد ورودی ها و قوانین فازی استفاده می شوند؛ علاوه بر این با استفاده از این روش می توان سرعت کنترلر و دقت را نیز افزایش داد. خاصیت غیر خطی بودن سیستم توسط کنترلر مد لغزشی کنترل می گردد و قانون تطبیق در کنار تئوری پایداری لیاپانوف این امکان را فراهم می کند که تاثیرات مخرب اغتشاشات خارجی، نویز و عدم قطعیت کاهش داده شوند. علاوه بر این قانون لیاپانوف پایداری سیستم را نیز تضمین می نماید. با وجود کنترل تطبیقی، قابلیت یادگیری سیستم و استفاده از پارتیشن بندی باینری فضا برای ورودی ها می توان از این روش برای کنترل روی روی خط نیز استفاده نمود. در انتها نیز کنترلر پیشنهاد شده بر روی یک سیستم Duffing Forced Oscillator آزمایش شده و نتایج بدست آمده با نتایج کنترلر فازی –عصبی مد لغزشی تطبیقی مقایسه می شوند.

کلمات کلیدی

, سیستم عصبی-فازی سلسله مراتبی, پارتیشن بندی باینری, سیستم آشوب, کنترل لغزشی, تئوری پایداری لیاپانوف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042029,
author = {اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and نازنین هاشمی عطار},
title = {کنترل عصبی-فازی سلسله مراتبی مد لغزشی تطبیقی با پارتیشن بندی باینری فضا برای کنترل سیستم یک ورودی-یک خروجی غیر خطی آشوب و نامعین},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیستم عصبی-فازی سلسله مراتبی، پارتیشن بندی باینری، سیستم آشوب، کنترل لغزشی، تئوری پایداری لیاپانوف.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل عصبی-فازی سلسله مراتبی مد لغزشی تطبیقی با پارتیشن بندی باینری فضا برای کنترل سیستم یک ورودی-یک خروجی غیر خطی آشوب و نامعین
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A نازنین هاشمی عطار
%J بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2013

[Download]