فقه و اصول, دوره (104), شماره (104), سال (2015-11) , صفحات (65-90)

عنوان : ( بررسی تاثیر پیش‌فرض‌‌ها در فهم و راه‌‌های کنترل آن‌‌ها از منظر هرمنوتیک فلسفی و علوم اسلامی )

نویسندگان: علیرضا عابدی سرآسیا , سمیه ذوقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دست‌یابی به فهمی درست یا مطلوب، از جمله دغدغه‌‌های هر مفسر یا نظریۀ تفسیری است. یکی از اموری که به عنوان مانعی جدی در دست‌یابی به این مهم تلقی شده، دخالت پیش‌فرض‌ها است. در این نوشتار که پژوهشی توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی است، سعی شده است تا پس از بررسی ماهیت و انواع پیش‌فرض ‌ها و نیز تاثیر پیش‌فرض ‌ها در فهم و مخل یا ضروری بودن آن از نگاه اندیشمندان هرمنوتیک فلسفی، و علوم اسلامی نظیر تفسیر و اصول فقه، به توصیف و تحلیل راه‌های ارائه شده در این علوم جهت جلوگیری یا کنترل پیش‌فرض‌‌ها ومیزان موفقیت هر علم در این امر پرداخته شود. در نهایت نشان داده شده است که به کار گرفتن مزایای روش هرمنوتیکی نظیر گشودگی، دیالکتیک و دور هرمنوتیکی در کنار مزایای روش اصولی-تفسیری از جمله توجه به ظهور نوعی و قصد ظاهری و قراین و شواهد عامه ای همچون اصول لفظیه از یک سو و توجه به صلاحیت‌های روحی و اخلاقی مفسر از سوی دیگر، می‌تواند نقایص هر یک از این دو روش را بر طرف ساخته و تعامل مکمل گونه‌ای میان این دو علم برقرار سازد.

کلمات کلیدی

, پیش‌فرض, پیش‌داوری, (پیش‌داشت, پیش‌نگرش, پیش‌برداشت), تعدیل و کنترل پیش‌فرض‌ها, تفسیر به
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042073,
author = {عابدی سرآسیا, علیرضا and ذوقی, سمیه},
title = {بررسی تاثیر پیش‌فرض‌‌ها در فهم و راه‌‌های کنترل آن‌‌ها از منظر هرمنوتیک فلسفی و علوم اسلامی},
journal = {فقه و اصول},
year = {2015},
volume = {104},
number = {104},
month = {November},
issn = {2008-9139},
pages = {65--90},
numpages = {25},
keywords = {پیش‌فرض، پیش‌داوری، (پیش‌داشت، پیش‌نگرش، پیش‌برداشت)، تعدیل و کنترل پیش‌فرض‌ها، تفسیر به رای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر پیش‌فرض‌‌ها در فهم و راه‌‌های کنترل آن‌‌ها از منظر هرمنوتیک فلسفی و علوم اسلامی
%A عابدی سرآسیا, علیرضا
%A ذوقی, سمیه
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2015

[Download]