مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (43), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (47-53)

عنوان : ( تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون )

نویسندگان: فخرالدین صالحی , سیدمحمدعلی رضوی , محمد الهی , مصطفی شهیدی نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، تاثیر اختلاف فشار در سطح غشاء (در سه سطح 1، 5/1 و 2 مگا پاسکال) و دما (در سه سطح 30، 40 و 50 درجه سلسیوس) بر روی کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون فاضلاب نمکی حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون‌های رنگبری صنعت قند به منظور بازیافت آب و نمک مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام آزمایش‌های از غشاء لوله‌ای پلی‌آمیدی مدل AFC40 ساخت شرکت PCI استفاده شد. از نتایج این مطالعه می‌توان به کاهش 81 درصدی در مصرف نمک، 90% کاهش در مصرف آب و حذف 3/89% از ترکیبات رنگی اشاره نمود. درصد دفع کلرید سدیم با افزایش فشار افزایش یافت، در حالی که با افزایش دما کاهش نشان داد. میانگین درصد دفع کلرید سدیم 9% به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده شار تراوه متوسط با افزایش دما و فشار افزایش یافت. نتایج نشان داد مقدار گرفتگی برای این غشاء پایین (13%) بود و گرفتگی غشا با افزایش فشار افزایش می‌یافت. میانگین گرفتگی با افزایش دما از 30 تا40 درجه سلسیوس افزایش می یافت، ولی با افزایش بیشتر تا 50 درجه سلسیوس کاهش یافت. بر اساس نتایج پژوهش دمای 50 درجه سانتی گراد و فشار 5/1 مگا پاسکال به عنوان بهترین دما و فشار جهت انجام فرآیند نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون رنگبری پیشنهاد می‌گردد. از مزایای کاربرد این نوع غشا این بود که گرفتگی غشا با یک بار شستشو توسط آب برطرف می شد. علاوه بر این با به کارگیری فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون، حجم فاضلاب خروجی تا 90% کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, نانوفیلتراسیون, فاضلاب, رزین تبادل یونی, شار, گرفتگی, درصد دفع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042096,
author = {صالحی, فخرالدین and رضوی, سیدمحمدعلی and الهی, محمد and شهیدی نوقابی, مصطفی},
title = {تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون},
journal = {مهندسی بیوسیستم ایران},
year = {2012},
volume = {43},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4803},
pages = {47--53},
numpages = {6},
keywords = {نانوفیلتراسیون، فاضلاب، رزین تبادل یونی، شار، گرفتگی، درصد دفع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون
%A صالحی, فخرالدین
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A الهی, محمد
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%J مهندسی بیوسیستم ایران
%@ 2008-4803
%D 2012

[Download]