اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی ( با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی ( با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) , 2014-02-13

عنوان : ( حسابداری تورمی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی در ایران و موانع اجرا ی آن )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , احسان یاسینی , دل مراد خزاعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از تحقیق حاضر معرفی حسابداری تورمی و شرایط بکار گیری آن و استاندارد حسابداری آن است. لذا نخست با توجه به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق که انجام گرفته است . سپس مدل تحقیق برای کشورهای استفاده کننده از این استاندارد و اینکه چرا در کشور ایران از این استاندارد بسیار کم استفاده می شود و با توجه به اینکه متاسفانه در سالهای اخیر کشور ما با تورم بسیار بالا مواجه است و لزوم یک حماسه سیاسی و اقتصادی ما را بر این داشت که استفاده از حسابداری تورمی را یادآوری کنیم. حسابداری به عنوان دانشی پاسخگو مسئولیت فراهم کردن اطلاعات مفید و قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای استفاده کنندگان را بر عهده دارد حال محیط پیرامون ما شامل مجموعه ای از استفاده کنندگان است و حسابداری تورمی تلاش میکند که ما در شرایط تورمی گزارشهای نزدیک به واقعیت و منطقی تر به استفاده کنندگان ارائه کنیم . یکی از اهداف اولیه یک سیستم حسابداری تهیه اطلاعاتی مربوط، به موقع و قابل اتکا برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات است .مبنای سنتی حسابداری برای تهیه این اطلاعات استفاده از ارزش های تاریخی است . چرا که این ارزش ها هم قابل اتکا هستند و هم قابلیت اثبات دارند .وقتی در کشور های پیشرفته تورم باعث ناموزونی در ساختار اقتصاد گردید ، متفکران حسابداری و علمای اقتصادی را به فکر چاره ای انداخت . حسابداران با تهیه و ارائه راه حل هایی در قالب استاندارد های حسابداری در رفع این مشکلات کوشیدند . در این مقاله هدف تشریح بیشتر این استاندارد ها و راه حل ها و نحوه برخورد با آن می باشد.

کلمات کلیدی

, حسابداری تورمی, تورم, موانع اجرای حسابداری تورمی درسال حماسه سیاسی و اقتصادی, کشور ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042118,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and احسان یاسینی and دل مراد خزاعی},
title = {حسابداری تورمی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی در ایران و موانع اجرا ی آن},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی ( با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی ( با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حسابداری تورمی- تورم-موانع اجرای حسابداری تورمی درسال حماسه سیاسی و اقتصادی-کشور ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حسابداری تورمی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی در ایران و موانع اجرا ی آن
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A احسان یاسینی
%A دل مراد خزاعی
%J اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی ( با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی ( با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
%D 2014

[Download]