دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران , 2013-02-14

عنوان : ( تعیین تاثیر تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد،اجزاء لاشهو فراسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی )

نویسندگان: سیدجواد حسینی واشان , ابوالقاسم گلیان , اکبر یعقوبفر , محمدرضا نصیری , احمدرضا راجی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042121,
author = {حسینی واشان, سیدجواد and گلیان, ابوالقاسم and اکبر یعقوبفر and نصیری, محمدرضا and راجی, احمدرضا},
title = {تعیین تاثیر تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد،اجزاء لاشهو فراسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی},
booktitle = {دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران},
year = {2013},
location = {قم, ايران},
keywords = {تفاله گوجه فرنگی، روغن گیاهی، عملکرد، اجزاء لاشه، استخوانی، جوجه گوشتی، تنش گرمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین تاثیر تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد،اجزاء لاشهو فراسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
%A حسینی واشان, سیدجواد
%A گلیان, ابوالقاسم
%A اکبر یعقوبفر
%A نصیری, محمدرضا
%A راجی, احمدرضا
%J دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران
%D 2013

[Download]