ریخته گری, دوره (32), شماره (103), سال (2013-12) , صفحات (51-57)

عنوان : ( تاثیر اندازه، شکل و توزیع سلول‌ها در فوم‌های چدن خاکستری تولید شده به روش ریختگی توسط گوی‌های ماسه‌ای )

نویسندگان: حمید سازگاران , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد سلولی و فوم‌ها دسته‌ای از مواد مهندسی نوین هستند که به علت داشتن ویژگی‌های منحصر به فرد می‌توانند در بسیاری از کاربردهای صنعتی به صورت موفقیت‌آمیز به کار گرفته شوند. در این پژوهش، چدن خاکستری متخلخل با استفاده از قرار دادن گوی‌های ماسه‌ای درون قالب ماسه خشک و استفاده از فرآیند ریخته‌گری تولید شد و تاثیرات اندازه، شکل و توزیع سلول‌های ایجاد شده مورد مطالعه قرار گرفت. تهیه مذاب توسط کوره دوار صورت گرفت و چهار نمونه فوم چدن خاکستری تولید شد که هر کدام دارای سلول‌های باز با اندازه‌ها و شکل‌های متفاوت می‌باشند. ترکیب شیمیایی نمونه ریختگی تعیین شد و سایر آزمایشات شامل اندازه‌گیری درصد تخلخل، آزمون فشار، بررسی‌های میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی و رادیوگرافی انجام گردید. در بررسی‌های ریزساختاری مشاهده می‌شود که ریزساختار به صورت پرلیتی با گرافیت‌های ورقه‌ای نوع A می‌باشد و تصاویر رادیوگرافی نشان می‌دهد که در نمونه‌های دارای سلول‌های کوچک‌تر، توزیع حفرات یکنواخت‌تر می‌باشد. علاوه بر این، در نمونه‌های دارای سلول‌های کوچک‌تر، درصد تخلخل بیشتر است و چگالی کاهش می‌یابد که سبب کاهش استحکام فشاری می‌گردد.

کلمات کلیدی

, چدن خاکستری, مواد سلولی, استحکام فشاری, ریزساختار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042128,
author = {سازگاران, حمید and کیانی رشید, علیرضا},
title = {تاثیر اندازه، شکل و توزیع سلول‌ها در فوم‌های چدن خاکستری تولید شده به روش ریختگی توسط گوی‌های ماسه‌ای},
journal = {ریخته گری},
year = {2013},
volume = {32},
number = {103},
month = {December},
issn = {1028-3897},
pages = {51--57},
numpages = {6},
keywords = {چدن خاکستری، مواد سلولی، استحکام فشاری، ریزساختار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر اندازه، شکل و توزیع سلول‌ها در فوم‌های چدن خاکستری تولید شده به روش ریختگی توسط گوی‌های ماسه‌ای
%A سازگاران, حمید
%A کیانی رشید, علیرضا
%J ریخته گری
%@ 1028-3897
%D 2013

[Download]