نخستین همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی , 2014-05-14

عنوان : ( جلوه های حکمت رضوری در آثار سید قطب الدین نیریزی )

نویسندگان: علی اشرف امامی , محدثه پورحسن جاغرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سید قطب الدین محمد نیریزی (ق1173) از حکما و عارفان بزرگ عصر صفوی است.وی در اثر عظیم فصل الخطاب و مصباح الولایه معارف فلسفی و عرفانی خود را تحت عنوان حکمت نبوی و حکمت رضوی نامیده است، این عارف از احادیث رضوی خصوصا شرح حدیث عمران صابی برای تبیین وحدت وجود استفاده کرده است. همچنین در مباحث عینیت ذات و صفات و ابداع و مشیت و ارتباط مثل اعلای الهی با ولایت و تمثیل آینه در عرفان از معارف و حکم رضوی بهره فراوان برده است. سید قطب الدین سلسله فقر و عرفان خود را سلسله قدسیه ذهبیه رضویه نامیده است.

کلمات کلیدی

, حکمت رضوی , حدیث عمران صابی , سلسله ذهبیه رضویه , سید قطب الدین نیریزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042164,
author = {اشرف امامی, علی and پورحسن جاغرق, محدثه},
title = {جلوه های حکمت رضوری در آثار سید قطب الدین نیریزی},
booktitle = {نخستین همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی},
year = {2014},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {حکمت رضوی - حدیث عمران صابی - سلسله ذهبیه رضویه - سید قطب الدین نیریزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جلوه های حکمت رضوری در آثار سید قطب الدین نیریزی
%A اشرف امامی, علی
%A پورحسن جاغرق, محدثه
%J نخستین همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی
%D 2014

[Download]