هفتمینن همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران , 2013-12-17

عنوان : ( بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , حمید خادم , علی عبدی , زهرا مرویان حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق یک پژوهش توصیفی اکتشافی و جامعه مورد بررسی ان کلیه افراد شاغل در واحد مالی مودیان بزرگ مالیاتی استانن خراسان رضوی بوده و نمونه ها به صورت تصادفی از بین افراد شاغل در واحد مالی انتخاب گردید . پرسشنامه ای که برای سنجش عقاید حقیقت طلبی و کاربرد آ ن در عمل طراحی شده است دارای دو محور کلی بوده که بررسی اعتقادات و اعمال از فاکتورهای حقیقت گویی فوکو استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت زوجی ( عقاید در مقابل عمل) وجود تفاوت معنادار بین اعتقادات به مباحث به مباحث اخلاقی و عمل آن در محیط شبیه سازی شده پرداخت مالیات مودیان مالیاتی می باشد. به طوری که رعایت مباحث اخلاقی برای مودیان معاف از پرداخت مالیات مببین بالاتر بودن امتیازات رفتار اخلاقی آن ها نسبت به مودیان مشمول مالیات می باشد. این مورد خلا بوجود امده ناشی از اعتقاد به مباحث اخلاقی در مالیات دهندگان مبنی بر پذیرش مالیات و به تبع ان افزایش احتمال فرار مالیاتی را نشام می دهد. نتایج این پژوهش هم چنین نشان می دهد زنان حسابدار نسبت به مردان همکار خود بیش تر بر رعایت مباحث اخلاقی پایبند می باشند

کلمات کلیدی

, مالیات , حقیقت گویی , اخلاق مودیان , فرهنگ مالیاتی , فرار مالیاتی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042167,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and خادم, حمید and علی عبدی and زهرا مرویان حسینی},
title = {بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن},
booktitle = {هفتمینن همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مالیات ، حقیقت گویی ، اخلاق مودیان ، فرهنگ مالیاتی ، فرار مالیاتی ،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A خادم, حمید
%A علی عبدی
%A زهرا مرویان حسینی
%J هفتمینن همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران
%D 2013

[Download]