اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2014-03-13

عنوان : ( حلیل انتشار گازهای گلخانه ای نهاده های مصرف در یک واحد پرورش گاو شیری )

نویسندگان: حمزه سلطانعلی عباسکوهی , امین نیکخواه کلاچاهی , عباس روحانی , مهدی کی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی انتشار گازهای گلخانه ای در واحد تولیدی گاوشیری در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 است. این واحد تولیدی دارای 375 راس دام که 147 راس آن گاو شیری است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری شد. تجزیه تحلیل داده ها مشخص نمود که از بین نهاده های ورودی سوخت دیزل و الکتریسیته به ترتیب با سهم 65 و 34 درصد بیشترین انتشار گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص دادند. ماشین ها و تجهیزات نیز با 0/72 درصد کمترین سهم از نشر گازهای گلخانه ای را داشت. مجموع انتشار گازهای گلخانه ای به ازای هر راس گاو و تولید یک لیتر شیر به ترتیب (1295/1KgCo(2)eq. head(-1 و (0/14 KgCo(2) eq. Litre(-1 بود. در انتها با توجه به مصرف نسبتاً زیاد سوخت به عنوان یک پیشنهاد مقدماتی می توان در این واحد تولیدی از گرمای شیر در بخش سردکن جهت گرمایش آب به منظور شستشوی لوله های شیر استفاده کرد

کلمات کلیدی

, الکتریسیته, انتشارگازهای گلخانه ای, خوراک دام, سوخت دیزل, گاو شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042187,
author = {سلطانعلی عباسکوهی, حمزه and نیکخواه کلاچاهی, امین and روحانی, عباس and کی دشتی, مهدی},
title = {حلیل انتشار گازهای گلخانه ای نهاده های مصرف در یک واحد پرورش گاو شیری},
booktitle = {اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {الکتریسیته، انتشارگازهای گلخانه ای، خوراک دام، سوخت دیزل، گاو شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حلیل انتشار گازهای گلخانه ای نهاده های مصرف در یک واحد پرورش گاو شیری
%A سلطانعلی عباسکوهی, حمزه
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A روحانی, عباس
%A کی دشتی, مهدی
%J اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]