هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( بررسی تأثیر فرایند ترکیبی اسمز- فراصوت بر میزان آبگیری در ورقه سیب )

نویسندگان: زهرا شربتیان , باقر عمادی , شهرام بیرقی طوسی , مهدی خجسته پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اساس فرایند آبگیری اسمزی، قرار دادن مواد غذایی در یک محلول هیپرتونیک که دارای فشار اسمزی بالا و فعالیت آبی کمتری نسبت به سلول های مواد غذایی هستند، می باشد. سرعت انتقال جرم طی آبگیری اسمزی عموماً پایین است . روش های مختلفی برای بهبود سرعت انتقال جرم به کار رفته اند. از جمله این روش ها می توان به کاربرد امواج فراصوت اشاره نمود. در این پژوهش به بررسی تأثیر شرایط فرایند ترکیبی اسمز- فراصوت بر میزان از دست دادن آب، میزان جذب مواد جامد و کاهش وزن در ورقه های سیب پرداخته شده است. نمونه های سیب رقم زرد لبنانی به صورت استوانه ای در ابعاد 10*10 میلی متر تحت اعمال فرایند ترکیبی اسمز- فراصوت در شرایط سه غلظت محلول اسمزی (40، 50 و 60 حجمی/ وزنی) سه سطح زمانی (10، 20 و 30 دقیقه)، اعمال فراصوت در دو سطح شدت فرکانس (25 و 45 کیلوهرتز)، نسبت نمونه به محلول اسمزی یک به چهار و در دمای محیط قرار گرفتند. بررسی ها نشان دادند که با افزایش غلظت محلول اسمزی و افزایش زمان فراصوت، میزان از دست دادن آب، میزان جذب مواد جامد و کاهش وزن نمونه های آبگیری شده سیب به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین تأثیر شدت فرکانس بر فرایند ترکیبی اسمز- فراصوت از نظر میزان از دست دادن آب، میزان جذب مواد جامد و کاهش وزن نمونه های سیب آب گیری شده تفاوت معنی داری نداشت. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از فرایند ترکیبی اسمز- فراصوت به عنوان پیش تیمار قبل از خشک کردن تکمیلی می تواند باعث بهبود کیفیت محصول خشک شده شود.

کلمات کلیدی

, آبگیری, اسمز, سیب, فراصوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042210,
author = {شربتیان, زهرا and عمادی, باقر and شهرام بیرقی طوسی and خجسته پور, مهدی},
title = {بررسی تأثیر فرایند ترکیبی اسمز- فراصوت بر میزان آبگیری در ورقه سیب},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آبگیری، اسمز، سیب، فراصوت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر فرایند ترکیبی اسمز- فراصوت بر میزان آبگیری در ورقه سیب
%A شربتیان, زهرا
%A عمادی, باقر
%A شهرام بیرقی طوسی
%A خجسته پور, مهدی
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]