بزرگداشت استاد دکتر محمدعلی موحد , 2014-05-20

عنوان : ( شرح فارسی چند مثل عربی در مجمل الاقوال فی الحکم والامثال )

نویسندگان: سلمان ساکت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله بر آن است تا شباهتها و تفاوتهای دو کتاب مجمل الاقوال و لطایف الامثال رشید الدین وطواط را بررسی کند.

کلمات کلیدی

, مجمل الاقوال, امثال عربی, شرح فارسی امثال عربی, رشید الدین وطواط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042226,
author = {ساکت, سلمان},
title = {شرح فارسی چند مثل عربی در مجمل الاقوال فی الحکم والامثال},
booktitle = {بزرگداشت استاد دکتر محمدعلی موحد},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مجمل الاقوال، امثال عربی، شرح فارسی امثال عربی، رشید الدین وطواط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شرح فارسی چند مثل عربی در مجمل الاقوال فی الحکم والامثال
%A ساکت, سلمان
%J بزرگداشت استاد دکتر محمدعلی موحد
%D 2014

[Download]