اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24

عنوان : ( ردیابی مولکولی آلودگی ذرت به گونه های مهم آسپرژیلوس )

نویسندگان: مهسا اسدیان , حمید روحانی , مجتبی مرادزاده اسکندری , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذرت با نام علمی.Zea mays L.در بین گیاهان زراعی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. آلودگی ذرت به گونه های آسپرژیلوس و آفلاتوکسین یک خطر جدی برای سلامت انسان و دام محسوب میشود. از اینرو، ردیابی آلودگی های ذرت به گونه های قارچی بویژه آسپرژیلوس ها یک امر مهم و ضروری است. تکنیک PCR اختصاصی جهت ردیابی دانه های ذرت آلوده مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دانه های ذرت سترون بطورجداگانه با اسپور گونه های قارچی آسپرژیلوس مایه زنی شدند. تکنیک PCR اختصاصی به علت دقت و حساسیت بالا میتواند روش مناسبی برای ردیابی این قارچ ها باشد. ذرت های مایه زنی شده در محیط کشت زاپکس مایع به حجم 10 میلی لیتر در لوله های فالکن 50 میلی لیتری بر روی دستگاه شیکر با سرعت 50 دور در دقیقه در دمای28 درجه سانتیگراد به مدت 48 و 72 ساعت نگهداری شدند.پس از استخراجِِDNA از دانه های ذرت مذکور، واکنشPCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی گونه انجام شد. از طریق الکتروفورز، حضور نوارهای اختصاصی 500 جفت بازی برای گونه A. flavus و 895 جفت بازی برای گونهA. parasiticus نشان داد.

کلمات کلیدی

, ذرت, آسپرژیلوس, ردیابی مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042232,
author = {اسدیان, مهسا and روحانی, حمید and مجتبی مرادزاده اسکندری and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {ردیابی مولکولی آلودگی ذرت به گونه های مهم آسپرژیلوس},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ذرت، آسپرژیلوس، ردیابی مولکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی مولکولی آلودگی ذرت به گونه های مهم آسپرژیلوس
%A اسدیان, مهسا
%A روحانی, حمید
%A مجتبی مرادزاده اسکندری
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2014

[Download]