یازدهمین کنفرانس فیزیک ماده چگال ایران , 2013-01-26

عنوان : ( بررسی اثر جذب هیدروژن بر خواص ساختاری، ترمودینامیکی و الکترونیکی ترکیبات دوتایی (X= Ti, Zr) 2XCr )

نویسندگان: هادی عربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، ویژگی های ساختاری، الکترونیکی و انرژی تشکیل ترکیبات ایزومری XCr2 (X=Ti, Zr) و هیدریدهای آنها با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT) بررسی شده است. مقادیر پارامتر شبکه، مدول حجمی و انرژی تشکیل بدست آمده برای ترکیبات غیرهیدریدی در تطابق خوبی با تجربه هستند. با جذب هیدروژن، شبکه بلوری این ترکیبات انبساط پیدا می کند. بیشترین احتمال جذب هیدروژن، به فضای بین جایگاهی نوع B2A2 اختصاص دارد. جذب هیدروژن، ساختار الکترونیکی این ترکیبات را دچار تغییر می کند بطوریکه تراز فرمی (EF) به سمت انرژی های بالاتر جابجا می شود. این نتیجه، پیشنهاد می کند که هیدروژن به عنوان یک دهنده الکترون رفتار می کند.

کلمات کلیدی

, نظریه تابع چگالی- یژگی های ساختاری, الکترونیکی -ترکیبات ایزومری XCr2 (X=Ti, Zr)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042243,
author = {عربی, هادی},
title = {بررسی اثر جذب هیدروژن بر خواص ساختاری، ترمودینامیکی و الکترونیکی ترکیبات دوتایی (X= Ti, Zr) 2XCr},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس فیزیک ماده چگال ایران},
year = {2013},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {نظریه تابع چگالی- یژگی های ساختاری، الکترونیکی -ترکیبات ایزومری XCr2 (X=Ti; Zr)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر جذب هیدروژن بر خواص ساختاری، ترمودینامیکی و الکترونیکی ترکیبات دوتایی (X= Ti, Zr) 2XCr
%A عربی, هادی
%J یازدهمین کنفرانس فیزیک ماده چگال ایران
%D 2013

[Download]