اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (16), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (84-94)

عنوان : ( بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد )

نویسندگان: علی رجائی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سیدجواد کریمیان ناری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: برای رسیدن به سطح مطلوب سلامت روان در جامعه به داده‌ها و اطلاعات آماری مناسب از وضعیت موجود نیاز می‌باشد که این پژوهش نیز به همین منظور و با هدف بررسی میزان شیوع اختلالات هیجانی-رفتاری در دانش‌آموزان دبستانی شهر مشهد انجام گردیده است. روش­ کار: در این پژوهش توصیفی-مقطعی 500 دانش­آموز دختر و پسر از پایه‌های اول تا پنجم دبستان­های دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 90-1389 به روش ترکیبی (طبقه‌ای-چندمرحله‌ای) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، سیاهه‌ی رفتاری کودک آخنباخ (فرم گزارش معلم) بوده است. برای تحلیل داده­ ها از آمار توصیفی و تحلیل واریانس تک­ عاملی ANOVA استفاده شده است. یافته­ ها: به میزان15 درصد از کل دانش­ آموزان مقطع دبستان دچار مشکلات بالینی و 5 درصد در محدوده ­ی مرزی می باشند که بیشترین میزان شیوع مشکلات رفتاری مربوط به پایه­ ی پنجم و کمترین میزان شیوع مربوط به پایه­ ی سوم دبستان می­باشد. نتیجه‌گیری: این یافته‌ها توجه بیشتر به فضای روانی مدارس و ایجاد محیطی سالم و ایمن را توسط اولیای مدرسه می‌طلبد و همچنین می‌تواند هشداری برای مسئولین آموزش و پرورش، معلمان و والدین باشد تا توجه بیشتری به وضعیت سلامت روان و رشد هیجانی و اجتماعی کودکان نمایند.

کلمات کلیدی

اختلالات رفتاری؛ دانش آموزان؛ سلامت روانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042263,
author = {رجائی, علی and امین یزدی, سیدامیر and کارشکی, حسین and کریمیان ناری, سیدجواد},
title = {بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2014},
volume = {16},
number = {1},
month = {June},
issn = {1028-6918},
pages = {84--94},
numpages = {10},
keywords = {اختلالات رفتاری؛ دانش آموزان؛ سلامت روانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد
%A رجائی, علی
%A امین یزدی, سیدامیر
%A کارشکی, حسین
%A کریمیان ناری, سیدجواد
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2014

[Download]