کنفرانس فیزیک ایران بیرجند , 2012-08-25

عنوان : ( بررسی ویژگی های ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی آلیاژ بین فلزی5LaNi )

نویسندگان: هادی عربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، گزارشی از ساخت و مشخصه یابی های فیزیکی آلیاژ 5LaNi ارائه شده است. این آلیاژ به روش ذوب قوس الکتریکی ساخته شد. نتایج حاصل از پراش پرتو ایکس نشان می دهد که این آلیاژ تک فاز و دارای ساختار بلوری هگزاگونال (نوع 5CaCu) می باشد. پس از انجام 30 چرخه جذب/واجذب هیدروژن، علاوه بر فاز هگزاگونال تعداد اندکی پیک های مربوط به فاز مکعبی نیکل فلزی نیز مشاهده شد. اندازه بلورک های آلیاژ بعد از جذب/واجذب هیدروژن کاهش پیدا می کند. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) گرفته شده از سطح آلیاژ، شکل گیری ساختار همگن حاوی تعداد اندکی مناطق تاریک را بر روی سطح آلیاژ اثبات می کند. نتایج آنالیزهای طیف سنج انرژی پراش اشعه ایکس (EDX) و پلاسمای جفت شده القایی(ICP)، توزیع همگن اتم های نیکل و لانتانوم را در سطح نمونه نشان می دهد. تحلیل رفتار مغناطیسی در دمای اتاق نشان می دهد آلیاژ 5LaNi در حالت حجمی، پارامغناطیس بوده در حالی که پس از جذب و واجذب هیدروژن، فرومغناطیس می شود

کلمات کلیدی

, آلیاژ بین فلزی5LaNi , ساخت و مشخصه یابی های فیزیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042269,
author = {عربی, هادی},
title = {بررسی ویژگی های ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی آلیاژ بین فلزی5LaNi},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران بیرجند},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {آلیاژ بین فلزی5LaNi - ساخت و مشخصه یابی های فیزیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگی های ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی آلیاژ بین فلزی5LaNi
%A عربی, هادی
%J کنفرانس فیزیک ایران بیرجند
%D 2012

[Download]