اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30

عنوان : ( بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتار کار آفرینانه بر رابطه بین استاتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی )

نویسندگان: سیدمحمدرضا حسینی مقدم قوچان کهنه , مصطفی کاظمی , یعقوب مهارتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استراتژی رهبری هزینه،استراتژی تمایز،گرایش به بازار،رفتار کارآفرینانه،عملکرد سازمانی

کلمات کلیدی

, استراتژی رهبری هزینه, استراتژی تمایز, گرایش به بازار, رفتار کارآفرینانه, عملکرد سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042315,
author = {حسینی مقدم قوچان کهنه, سیدمحمدرضا and کاظمی, مصطفی and مهارتی, یعقوب},
title = {بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتار کار آفرینانه بر رابطه بین استاتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی},
booktitle = {اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {استراتژی رهبری هزینه،استراتژی تمایز،گرایش به بازار،رفتار کارآفرینانه،عملکرد سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتار کار آفرینانه بر رابطه بین استاتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی
%A حسینی مقدم قوچان کهنه, سیدمحمدرضا
%A کاظمی, مصطفی
%A مهارتی, یعقوب
%J اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها
%D 2014

[Download]