دومین همایش تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی , 2014-06-17

عنوان : ( ته‌نشینی الکتروفورتیکی نانولوله‌های کربنی آرایش یافته با نانوذرات نقره )

نویسندگان: زهرا صباغیان , احسان معاصری , مرتضی مغربی , مجید بنی ادم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه اخیر خواص منحصر به فرد الکتریکی نانولوله‌های ‌کربنی منجر به استفاده از این مواد به منظور تهیه و کاربرد فیلم‌های رسانا در صنایع گوناگون از جمله الکترونیک و ذخیره سازی انرژی شده است. یکی از روشهای تولید فیلم های رسانا، روش ته‌نشینی الکتروفورتیکی می‌باشد. این روش به دلیل داشتن مزایایی از جمله سادگی، کنترل ضخامت فیلم و اقتصادی بودن بیش از روشهای دیگر مورد توجه بوده است. در این تحقیق ابتدا نانولوله‌های کربنی با نقره آرایش یافته و مقدار نقره موجود در آنها به روش گرماوزن‌سنجی تعیین گردید. سپس با استفاده از روش ته‌نشینی الکتروفورتیکی، فیلم رسانایی از نانولوله‌های کربنی آرایش یافته تهیه گردید. مطابق نتایج به دست آمده مقدار نانو ذرات نقره با سرعت ته‌نشینی نانولوله‌های کربنی رابطه مستقیم دارند. همچنین اثر مقدار نانوذرات نقره بر مقدار جریان محلول حین فرآیند ته‌نشینی اندازه‌گیری شد. مطابق این نتایج افزایش مقدار نقره تا یک حد بهینه سبب افزایش رسانایی و کیفیت فیلم می‌گردد.

کلمات کلیدی

, نانولوله‌های کربنی, نانوذرات نقره, ته‌نشینی الکتروفورتیکی, فیلم رسانا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042322,
author = {صباغیان, زهرا and معاصری, احسان and مغربی, مرتضی and بنی ادم, مجید},
title = {ته‌نشینی الکتروفورتیکی نانولوله‌های کربنی آرایش یافته با نانوذرات نقره},
booktitle = {دومین همایش تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانولوله‌های کربنی، نانوذرات نقره، ته‌نشینی الکتروفورتیکی، فیلم رسانا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ته‌نشینی الکتروفورتیکی نانولوله‌های کربنی آرایش یافته با نانوذرات نقره
%A صباغیان, زهرا
%A معاصری, احسان
%A مغربی, مرتضی
%A بنی ادم, مجید
%J دومین همایش تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی
%D 2014

[Download]