بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (150-170)

عنوان : ( ارزیابی تغییرات طولانی مدت تنوع گونه‏ های زراعی در اکوسیستم‏های زراعی استان‏های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی )

نویسندگان: مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , آرش قلعه گلاب بهبهانی , اگرین داوری , سیدشهاب الدین معین الدینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو فاکتور مهم حفاظت از تنوع زیستی کمی سازی و پایش مداوم آن می‏باشد. در این راستا استفاده از شاخص‏ های رایج تنوع زیستی مانند شاخص تنوع شانون و سیمپسون به تنهایی نمی‏ تواند تغییرات ایجاد شده در تنوع زیستی را از تمامی جوانب بررسی نماید. به همین جهت استفاده همزمان از شاخص‏ های رایج تنوع زیستی و شاخص ‏های عدم دستخوردگی می‏ تواند راه حلی مناسب برای شناخت دقیق‏تر این تغییرات در پراکنش جمعیتی گونه‏ ها و یا تعداد گونه‏ های حاضر درون یک اکوسیستم باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی و ارزیابی طولانی مدت تنوع زیستی کشاورزی با استفاده از دو گروه شاخص رایج تنوع زیستی و شاخص ‏های عدم دستخوردگی در اکوسیستم‏های زراعی سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی با استفاده از داده‏ های طولانی مدت سطح زیر کشت شهرستان‏ های استان‏ در بازه زمانی 1983 الی 2008 (1362-1387) بود. نتایج حاصل از برآورد دو شاخص غنای گونه‏ای و شاخص تنوع شانون روند رو به رشد تنوع زیستس کشاورزی را در اکثر مناطق استان نشان داد، اگر چه شاخص تنوع شانون روند رو به کاهش را در برخی از شهرستان‏ های این استان‏ها مانند تربت حیدریه، فاروج و جاجرم نشان داد و از سوی دیگر نتایج حاصل از برآورد شاخص‏ عدم دستخوردگی روند رو به کاهش را نسبت به 5 ساله مبنا (1983-1988) نشان داد، از این نتایج استنباط می گردد که الگوی کشت گونه‏های زراعی در این مناطق تغییر یافته و برخی از گونه ‏های بومی و قدیمی توسط گونه ‏های جدیدالورود جایگزین شده‏ اند و این امر سبب شده این گونه‏ ها به عنوان گونه‏ های فراموش شده معرفی گردند و با غالبیت گونه‏ های جدید، اکوسیستم‏های زراعی این مناطق به طور گسترده‏ ای به سمت سامانه‏ های کشت فشرده در حال گذار می‏ باشند.

کلمات کلیدی

, شاخص ‏های رایج تنوع زیستی, شاخص‏های عدم دستخوردگی, پایش, تنوع گونه‏ ای, کشاورزی فشرده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042323,
author = {نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا and قلعه گلاب بهبهانی, آرش and داوری, اگرین and معین الدینی, سیدشهاب الدین},
title = {ارزیابی تغییرات طولانی مدت تنوع گونه‏ های زراعی در اکوسیستم‏های زراعی استان‏های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2019},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {150--170},
numpages = {20},
keywords = {شاخص ‏های رایج تنوع زیستی، شاخص‏های عدم دستخوردگی، پایش، تنوع گونه‏ ای، کشاورزی فشرده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تغییرات طولانی مدت تنوع گونه‏ های زراعی در اکوسیستم‏های زراعی استان‏های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%A قلعه گلاب بهبهانی, آرش
%A داوری, اگرین
%A معین الدینی, سیدشهاب الدین
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2019

[Download]