کتاب قیم, دوره (3), شماره (8), سال (2013-7) , صفحات (181-208)

عنوان : ( نقد و بررسی روایات تبعیض نژادی )

نویسندگان: رسول محمدجعفری , محمدحسن رستمی , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از حوزه هایی که جعل حدیث به ان سرایت کرده مدح و ذم نژادها و اقوام است از این موضوع به رغم اهمیتش تنها به صورت پراکنده در لابلای آثاری چند سخن رفته وپژوهش مستقلی که باجمع اوری روایات جوانب مختلف ان را واکاود سامان نیافته است در این پژوهش غالب این گونه روایات گرد امده ودر دو دسته بررسی گردیده اند دسته اول این احادیث اساسا منشا اسلامی نداشته وازمنابع غیر اسلامی به آثار اسلامی راه یافته وطبق محتوای انها مبدا همه نژادهافرزندان نوح هستند وخطای برخی فرزندان این پیامبر اولوالعزم در تشبعات نژادی مدخلیت داشته است دسته سوم حاصل برخوردها واصطحکاک هایی است که در درون جامعه اسلامی میان اقوام ونژادها پیش آمده و علیه یکدیگر حدیث وضع کرده اند.

کلمات کلیدی

, روایات , احادیث موضوع, نژاد, اسناد, تبعیض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042333,
author = {محمدجعفری, رسول and رستمی, محمدحسن and جلالی, مهدی},
title = {نقد و بررسی روایات تبعیض نژادی},
journal = {کتاب قیم},
year = {2013},
volume = {3},
number = {8},
month = {July},
issn = {2251-6026},
pages = {181--208},
numpages = {27},
keywords = {روایات ، احادیث موضوع، نژاد، اسناد، تبعیض},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی روایات تبعیض نژادی
%A محمدجعفری, رسول
%A رستمی, محمدحسن
%A جلالی, مهدی
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2013

[Download]