اسلام و علوم اجتماعی, دوره (5), شماره (9), سال (2013-6) , صفحات (7-36)

عنوان : ( راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی , محمدسعید عبدخدائی , محمد داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دین اسلام برنامۀ جامعی برای کنترل و پیشگیری از کجروی دارد. بنابراین، استخراج آموزه‌های اسلامی در این‌باره می‌تواند کمک مؤثری به مسئولان نظام اسلامی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی باشد. یکی از محورهای مهم در این‌باره، آگاهی از دیدگاه قرآن دربارۀ مجازات خشن است. راهکارهای کنترل خشن از دیدگاه قرآن عبارت است از: اعدام، قطع کردن دست و پا، قطع کردن دست، شلاق زدن، بازداشت، تبعید و محدودیت در ارتباط با دیگران. این نوع از مجازات برای تعداد اندکی از کجروی‌ها و در خصوص کسانی اجرا می‌شود که با اختیار خود از کجروی بازنمی‌گردند و سایر کنترل‌های غیر خشن نیز نمی‌توانند سبب بازگشت آنان از کجروی شوند. قرآن کریم با تأکید بر حکم قصاص قاتل، یکی از پیشرفته‌ترین و عاقلانه‌ترین برنامه‌های پیشگیری از قتل را ارائه کرده است، چرا که قصاص قاتل، سبب حیات جامعه است، هرچند قاتل براساس رضایت اولیای مقتول و گذشت آنان از حق شرعی و قانونی خود، می‌تواند با پرداخت دیه و جلب رضایت آنان از اعدام نجات یابد.

کلمات کلیدی

, روش گراندد تئوری, کنترل اجتماعی, کنترل اجتماعی خشن, مجازات, زندان, تنبیه بدنی, تبعید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042350,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا and عبدخدائی, محمدسعید and محمد داوری},
title = {راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم},
journal = {اسلام و علوم اجتماعی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {9},
month = {June},
issn = {2322-2506},
pages = {7--36},
numpages = {29},
keywords = {روش گراندد تئوری، کنترل اجتماعی، کنترل اجتماعی خشن، مجازات، زندان، تنبیه بدنی، تبعید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A محمد داوری
%J اسلام و علوم اجتماعی
%@ 2322-2506
%D 2013

[Download]