کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (16), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (239-261)

عنوان : ( مطالعه تطبیقی نسخه‌برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه‌ها )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , حبیبه قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده اقتضا می‌کند که هرگونه استفاده از اثر بدون کسب رضایت پدیدآورنده امکان پذیر نباشد. گاهی بنا به دلایلی هم‌چون نفع عمومی و ... استفاده از اثر بدون لزوم تحصیل رضایت دارنده حق در چارچوب استثنائات ، مجاز تعیین می‌شود. یکی از این استثنائات، نسخه برداری توسط کتابخانه است. کتابخانه در سه صورت اقدام به نسخه برداری می‌کند؛ درخواست کاربر، حفاظت و جایگزینی و امانت بین کتابخانه‌ای. در قانون ایران تنها نسخه برداری به درخواست کاربر مجاز شناخته می‌شود. در حالی که ارائه بهتر خدمات در کتابخانه ایجاب می‌کند که نسخه برداری به منظور حفاظت و جایگزینی و امانت بین کتابخانه‌ای نیز در قوانین مورد تصریح قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, نسخه برداری, کتابخانه, اثر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042352,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید and قاسمی, حبیبه},
title = {مطالعه تطبیقی نسخه‌برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه‌ها},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2013},
volume = {16},
number = {2},
month = {September},
issn = {1680-9637},
pages = {239--261},
numpages = {22},
keywords = {نسخه برداری، کتابخانه، اثر، قانون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تطبیقی نسخه‌برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه‌ها
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%A قاسمی, حبیبه
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2013

[Download]