فرهنگ رضوی, دوره (1), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (77-108)

عنوان : ( امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در فرهنگ رضوی )

نویسندگان: محمدرضا جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی قیام امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در فرهنگ رضوی

کلمات کلیدی

, امام حسین (ع) , حماسه عاشورا , فرهنگ رضوی , قیام , کربلا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042390,
author = {جواهری, محمدرضا},
title = {امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در فرهنگ رضوی},
journal = {فرهنگ رضوی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-2560},
pages = {77--108},
numpages = {31},
keywords = {امام حسین (ع) ، حماسه عاشورا ، فرهنگ رضوی ، قیام ، کربلا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در فرهنگ رضوی
%A جواهری, محمدرضا
%J فرهنگ رضوی
%@ 2345-2560
%D 2014

[Download]