International Conference on Economics,Management,Accounting and Social Sciences (EMASS 2014) , 2014-06-21

عنوان : ( (Diagnosing Organizational Effectiveness in the Tourism Sector withthe Weisbord’s six box model (case study: 5 star hotel in city of Mashhad )

نویسندگان: بابک رضائی خبوشان , Morteza Mohajer Bajgiran , Farshad Alavi ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از فاکتورهای موفقیت صنعت گردشگری فراهم آوردن عوامل رضایت گردشگران است. صنعت هتلداری از جمله مهمترین حلقه‌های این موفقیت محسوب می‌گردد که می‌توان با توسعه سازمانی هتل به این مهم دست پیدا کرد. برای رسیدن به این هدف متخصصان حوزه مدیریت از تکنیک‌های عارضه‌یابی‌سازمانی استفاده می‌کنند. با این حال بر این باورند که سازمان‌ها در بخش گردشگری و بازاریابی جهت رقابت در محیط و بازار پر تلاطم امروزی از عملکرد مؤثری برخوردار نیستند. در نتیجه، این پژوهش به مطالعه‌ای در زمینه عارضه‌یابی اثربخشی سازمانی روی یک هتل پنج ستاره در بخش گردشگری مشهد می‌پردازد که هدف از آن عارضه‌یابی، شناسایی خلأ بین عملکرد سازمانی در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب می‌باشد و سپس بر اساس این آنالیز فاکتورهای تأثیرگذار در عملکرد سازمانی تعیین می‌گردد. به منظور دستیابی به اهداف فوق، روش تحقیق این پژوهش از نوع کمی، کیفی و پیمایشی انتخاب گردیده و از مدل شش جعبه ویزبورد به عنوان چارچوبی برای عارضه‌یابی استفاده شده است. اما با توجه محدودیت‌های مدل شش جعبه ویزبورد در مسأله مورد مطالعه، جعبه‌ای تحت عنوان تأثیر محیط به مدل افزوده گردید و روایی و پایایی آن بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های تحقیق در شش حوزه مدل ویزبورد ارائه گردید و مشخص شد که هتل در دو حوزه پاداش و هدف دچار عارضه جدی می‌باشد. مجموعه پیشنهادات اجرایی از فعالیت‌های مداخله‌ای جهت بهبود عملکرد سازمانی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, عارضه‌یابی, اثربخشی سازمانی, مدل ویزبورد, صنعت گردشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042391,
author = {رضائی خبوشان, بابک and Morteza Mohajer Bajgiran and Farshad Alavi},
title = {(Diagnosing Organizational Effectiveness in the Tourism Sector withthe Weisbord’s six box model (case study: 5 star hotel in city of Mashhad},
booktitle = {International Conference on Economics,Management,Accounting and Social Sciences (EMASS 2014)},
year = {2014},
location = {Rasht,Iran, ايران},
keywords = {عارضه‌یابی، اثربخشی سازمانی، مدل ویزبورد، صنعت گردشگری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T (Diagnosing Organizational Effectiveness in the Tourism Sector withthe Weisbord’s six box model (case study: 5 star hotel in city of Mashhad
%A رضائی خبوشان, بابک
%A Morteza Mohajer Bajgiran
%A Farshad Alavi
%J International Conference on Economics,Management,Accounting and Social Sciences (EMASS 2014)
%D 2014

[Download]