الهیات تطبیقی, دوره (4), شماره (10), سال (2014-1) , صفحات (15-28)

عنوان : ( بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , ریحانه شایسته ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله شر از مسائلی است که برخی فیلسوفان ملحد، آن را دلیلی برای رد وجود خداوند عنوان کرده‌اند. جی. ال.‌ مکی از جمله فیلسوفانی است که در مقاله "‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شر و قدرت مطلق‌" ( Evil and Omnipotence )، در صدد آن است که اثبات کند، شر موجود در عالم با برخی صفات خداوند ، همچون قدرت مطلق و خیر مطلق منافات دارد، در نتیجه متأله یا باید به وجود خدا بدون این صفات معتقد باشد یا باید اساساً منکر وجود خدا شود. از منظر فلسفه اشراق ساختار استدلالی مکی در مسأله شر قابل قبول نیست. سهروردی با قضایای مقوم مکی مخالف است. او خداوند را خیر محض و شر را امر عدمی می‌داند و تعلق نگرفتن قدرت واجب‌الوجود به محالات ذاتی را محدود کننده قدرت او به حساب نمی‌آورد، به‌علاوه معتقد است وجود شر با هیچ یک از کمالات خداوند منافات ندارد و شر قلیل موجود در هستی، لازمه عالم مادی است و فقدان شر قلیل بی‌تردید حکمت خداوند را زیر سؤال خواهد برد.

کلمات کلیدی

, شر‍, خیر, قادر مطلق, خیر مطلق, جی. ال. مکی, سهروردی .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042402,
author = {حسینی, سیدمرتضی and شایسته, ریحانه},
title = {بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی},
journal = {الهیات تطبیقی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {10},
month = {January},
issn = {2008-9651},
pages = {15--28},
numpages = {13},
keywords = {شر‍، خیر، قادر مطلق، خیر مطلق، جی. ال. مکی، سهروردی .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A شایسته, ریحانه
%J الهیات تطبیقی
%@ 2008-9651
%D 2014

[Download]