اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , 2014-06-21

عنوان : ( سازمانها و جنبش های بین المللی (نمونه مورد مطالعه: ائتلاف بریک)ساختار سیاسی ائتلاف بریک، منافع چین در این ائتلاف و امنیت ملی ایران )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , فاضله خادم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گروه یا ائتلاف بریک متشکل از کشورهای نوظهور اقتصادی است که طی دو دهه گذشته، رشد اقتصادی بالایی داشته و به قطب های اقتصادی جدیدی در جهان تبدیل شده اند. این ائتلاف که متشکل از کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین می باشد، حداکثر تا سال 2050 نیز به رقبای جدی کشورهای قدرتمند جهان تبدیل خواهند شد. هدف از این پژوهش بررسی ساختار سیاسی این ائتلاف و همچنین منافع چین از عضویت در این ائتلاف می باشد. علاوه بر این در این پژوهش به این سئوال نیز پاسخ اده می شود که عضویت چین در این ائتلاف چگونه بر امنیت ایران تاثیر گذار است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی در صدد پاسخ به این مسئله می باشد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ائتلاف بریک، یک ائتلاف توازن بخش نرم می باشد. به این معنا که این ائتلاف، معتقدبه مدیریت چند جانبه جهانی در مقابل یکجانبه گرایی تک قطب (ایالات متحده) است و رویکردهای خود را از تبادلات مالی و اقتصادی شروع کرده و به احتمال قریب به یقین به حوزه های سخت و امنیتی خواهد کشید. چین یکی از اعضای این ائتلاف است که از عضویت در آن منافعی را عاید خود می کند. به این ترتیب که عضویت چین در این ائتلاف ضمن اینکه موقعیت جهانی چین را تثبیت می کند، محیط بین المللی را نیز با ثبات کرده، موقعیت ممتازی را از طریق به اشتراک گذاشتن تجربه های ذیقیمت به دست خواهد آورد. ایران می تواند با استفاده از فرصت هایی که از عضویت چین در این ائتلاف برای این کشور به دست می آید، امنیت ملی خود را ارتقا بخشد.

کلمات کلیدی

, ساختار سیاسی ائتلاف بریک, چین, امنیت ملی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042412,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and خادم, فاضله},
title = {سازمانها و جنبش های بین المللی (نمونه مورد مطالعه: ائتلاف بریک)ساختار سیاسی ائتلاف بریک، منافع چین در این ائتلاف و امنیت ملی ایران},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {ساختار سیاسی ائتلاف بریک، چین، امنیت ملی ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سازمانها و جنبش های بین المللی (نمونه مورد مطالعه: ائتلاف بریک)ساختار سیاسی ائتلاف بریک، منافع چین در این ائتلاف و امنیت ملی ایران
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A خادم, فاضله
%J اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]