فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (6), سال (2014-9) , صفحات (135-143)

عنوان : ( کنترل ارتعاشات در سیستم دینامیکی چرخدنده- یاتاقان )

نویسندگان: امین ثقفی , انوشیروان فرشیدیان فر , علی اکبر اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چرخدنده ها یکی از منابع مهم ارتعاشات و ایجاد نویز در سیستم های دوار صنعتی محسوب می شوند. به منظور طراحی و ارائه یک سیستم انتقال قدرت چرخدنده ای آرام و بهینه، در این پژوهش یک سیستم کنترل فعال ارتعاشات چرخدنده- یاتاقان پیشنهاد و مورد ارزیابی قرار می گیرد. مدل دینامیکی ارتعاشات سیستم چرخدنده ای با درنظر گرفتن برخی از پارامترهای ناخواسته در طراحی از قبیل خطاهای ساخت، تغییرات فرم دندانه، خطاهای نصب و همچنین تحریکات ناشی از اغتشاشات گشتاور اعمالی، ارائه می گردد. برای کاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب این پارامترها بر ارتعاشات مجموعه، سیستم کنترل فعالی پیشنهاد می شود. ایده کنترلی مطرح شده، بکارگیری و اعمال یک نیروی تحریک در یاتاقان های سیستم می باشد. سیستم کنترل مورد نظر با استفاده از کنترل فیدبک و بر اساس معیار کنترل H-infinity پیاده سازی می گردد. این معیار به صورت یک تابع هزینه ارائه و الگوریتم بهینه ‌سازی گروه ذرات یا به اختصار PSO که از روش ‌های بهینه ‌سازی موجود در بین روش ‌های هوش مصنوعی است، برای بهینه نمودن پاسخ سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی عملکرد سیستم کنترلی پیشنهاد شده، شبیه سازی سیستم انجام و نتایج حاصل مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, چرخدنده؛ کنترل ارتعاشات؛ کنترل H, infinity
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042419,
author = {ثقفی, امین and فرشیدیان فر, انوشیروان and اکبری, علی اکبر},
title = {کنترل ارتعاشات در سیستم دینامیکی چرخدنده- یاتاقان},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {14},
number = {6},
month = {September},
issn = {****-0011},
pages = {135--143},
numpages = {8},
keywords = {چرخدنده؛ کنترل ارتعاشات؛ کنترل H-infinity},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل ارتعاشات در سیستم دینامیکی چرخدنده- یاتاقان
%A ثقفی, امین
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A اکبری, علی اکبر
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]