اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار , 2014-01-23

عنوان : ( ارزیابی شاخص پرداخت مالیات در محیط کسب وکار ایران )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , نیکسا برزگر ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محیط کسب و کار مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت های کسب وکار حاکم است. با توجه به اینکه وضعیت محیط کسب و کار به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی کشور می انجامد، بهبود محیط کسب و کار و بطور کمی بهبود شاخص های محیط کسب و کار از جایگاه بسزایی برخوردار است. در میان معیارهایی که می توان بر اساس آن وضعیت اقتصادی کشورهای جهان را مورد بررسی قرار داد، شاخص انجام کسب وکار مقبول ترین شاخص در سطح جهانی است. با توجه به ضرورت رهایی تدریجی ایران از وابستگی به اقتصاد نفتی، نقش مالیات ها در تامین بودجه دولت، اهمیت بیشتری خواهد یافت. در مقاله حاضر به بررسی دقیق شاخص انجام کسب وکار و واشکافی مالیات و نیز جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه MENA پرداخته شده و عملکرد سازمان امور مالیاتی در بهبود فضای کسب وکار کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که در رتبه بندیهای مالیاتی بانک جهانی، شرایط فعلی نظام مالیاتی به طور کامل ملحوظ نگردیده است. تحت این شرایط، در مقایسه با کشورهای منطقه MENA و با توجه به اصلاحات گسترده ای که طی سالهای اخیر در نظام مالیاتی انجام شده است، باید این شاخص حداقل در میان کشورهای منطقه از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد، ولی محاسبات بانک جهانی نشان می دهد که این شاخص بهبود نیافته است. درنهایت این مقاله پس از ترسیم شرایط حاکم بر محیط کسب وکار ایران ازمنظر شاخص انجام کسب و کار و به طور ویژه پرداخت مالیات، پیشنهادات و راه کارهایی را در جهت بهبود شرایط موجود ارائه کرده است.

کلمات کلیدی

, کسب¬و¬کار, سازمان امور مالیاتی, شاخص پرداخت مالیات, اقتصاد نفتی, شاخص انجام کسب¬و¬کار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042420,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and برزگر, نیکسا},
title = {ارزیابی شاخص پرداخت مالیات در محیط کسب وکار ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {کسب¬و¬کار، سازمان امور مالیاتی، شاخص پرداخت مالیات، اقتصاد نفتی، شاخص انجام کسب¬و¬کار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخص پرداخت مالیات در محیط کسب وکار ایران
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A برزگر, نیکسا
%J اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
%D 2014

[Download]