هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی روش تحلیل بار افزون غیرخطی در قابهای فولادی شیب دار دارای اعضای نامنشوری )

نویسندگان: امیررضا مسعودی , سینا حیرانی مقدم , احمد شوشتری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل بار افزون (Pushover )، تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه تحت اثر بارهای جانبی افزایش یابنده و تعیین نمودار بار تغییرمکان یا منحنی - ظرفیت سازه است. به طور معمول، از مقدارهای برش پایه و تغییرمکان جانبی نقطه ی هدف (تراز بام) برای منحنی ظرفیت سازه استفاده میشود. این روش نسبت به روشهای تحلیل دینامیکی غیرخطی، از سرعت انجام و سهولت در تفسیر نتایج برخوردار است. در این مقاله، روش تحلیل استاتیکی غیر خطی بر روی قابهای فولادی شیب دار (قاب صنعتی) بررسی میشود.عضوهای این قاب شیبدار به صورت تیر ستون در دو حالت منشوری - و نامنشوری مورد تحلیل قرار میگیرند. قاب موردنظر در نرمافزار OpenSees به روش کنترل تغییرمکان الگوسازی می شود. نتایج برش پایه ماکزیمم و تغییر مکان حداکثر در نقطه هدف fه دست میآید. همچنین، خروجیها برای شرایط متفاوت تکیه گاهی و ارتفاع سازه به دست میآید. سرانجام، اثر شرایط تکیه گاهی و ارتفاعی سازه و همچنین اثر نامنشوری عضوها در نمودارهای جداگانه آورده میشود.

کلمات کلیدی

, تحلیل بار افزون غیرخطی(Pushover), روش کنترل تغییرمکان, قاب فولادی شیب دار, عضو تیر ستون - نامنشوری, نرم افزار OpenSees
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042423,
author = {مسعودی, امیررضا and حیرانی مقدم, سینا and شوشتری, احمد},
title = {بررسی روش تحلیل بار افزون غیرخطی در قابهای فولادی شیب دار دارای اعضای نامنشوری},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {تحلیل بار افزون غیرخطی(Pushover)، روش کنترل تغییرمکان، قاب فولادی شیب دار، عضو تیر ستون - نامنشوری، نرم افزار OpenSees},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روش تحلیل بار افزون غیرخطی در قابهای فولادی شیب دار دارای اعضای نامنشوری
%A مسعودی, امیررضا
%A حیرانی مقدم, سینا
%A شوشتری, احمد
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]