فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (5), سال (2014-4) , صفحات (129-136)

عنوان : ( شبیه سازی و بررسی پارامتری اجکتور مقیاس کوچک هندسه متغیر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی )

نویسندگان: امیر امیدوار , محسن قاضی خانی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، یک اجکتور بخار مورد استفاده در سیستمهای تهویه مطبوع به روش تحلیلی طراحی شده و سپس با استفاده از دینامیک سیال محاسباتی بهینه شده است. مقادیر بهینه برای دو مشخصه هندسی شامل قطر گلوگاه و موقعیت نازل با استفاده از شبیه سازی عددی محاسبه شده اند.در ادامه اثر شرایط عملکردی بر عملکرد اجکتور بهینه مورد مطالعه قرار گرفت. از هندسه اجکتور بهینه شده در یک اجکتور هندسه متغیر که دارای یک دوک مخروطی شکل درون گلوگاه اولیه می باشد، استفاده شده و عملکرد آن در موقعیت های مختلف دوک مخروطی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهند عملکرد اجکتور بهشدت تاثیرپذیر از مشخصه های عملکردی و هندسی می باشد، از این رو برای دستیابی به اجکتور بهینه به کارگیری همزمان طراحی تحلیلی برای دستیابی به هندسه کلی اجکتور و بهینه سازی عددی آن ضروری می باشد. نتایج نشان می دهند که اجکتور هندسه متغیر طراحی شده به همراه سیستم ذخیره بار برودتی می تواند با بهره گیری از انرژی خورشیدی، برودت مورد نیاز در طول روز را تامین کرده که این امر موجب کاهش مصرف سوخت های فسیلی می گردد.

کلمات کلیدی

, اجکتور هندسه متغیر, تهویه مطبوع, حل تحلیلی, شبیه سازی عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042454,
author = {امیدوار, امیر and قاضی خانی, محسن and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {شبیه سازی و بررسی پارامتری اجکتور مقیاس کوچک هندسه متغیر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {14},
number = {5},
month = {April},
issn = {****-0011},
pages = {129--136},
numpages = {7},
keywords = {اجکتور هندسه متغیر، تهویه مطبوع، حل تحلیلی، شبیه سازی عددی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی و بررسی پارامتری اجکتور مقیاس کوچک هندسه متغیر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
%A امیدوار, امیر
%A قاضی خانی, محسن
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]