همایش ملی انواع ادبی در ادبیات فارسی , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی تطبیقی انسان گرایی در اشعار پروین اعتصامی و میخائیل نعیمه )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اومانیسم از مکاتب ادبی ریشه دار در ادبیات تمام ملت‏های جهان است که در دو قرن 18و19می کوشید تا همه چیز را به خدمت انسان درآورد .از کاربردهای مشترک شعری نزد پروین اعتصامی و میخائیل نعیمه، دو شاعر برجسته ی ادبیات فارسی و عربی، نگاه انسان گرایانه‏ی آنان می باشد و بویژه رویکرد انسان مدار مبتنی بر اصالت انسان یا به عبارت دیگر انسان محوری در اشعارشان مشهود است. انجام پژوهش حاضر بر پایه‏ی اومانیسم در آثار پروین اعتصامی و میخائیل نعیمه جهت ارائه‏ی اثری جدید و هدفمند در راستای بررسی تطبیق ادبیات همگانی عربی و فارسی و پیوندهای برجسته ی موجود میان این دو صورت می‏گیرد؛ همچنین هدف از این پژوهش رسیدن به تعریفی جامع از اومانیسم، نزد پروین اعتصامی و میخائیل نعیمه و بررسی نقاط تشابه و تفاوت این مکتب نزد آن دو می‏باشد؛ پژوهش حاضر با روش تحلیلی –تطبیقی به بررسی دو چکامه از پروین اعتصامی و میخائیل نعیمه پرداخته است .برآیند این تحقیق نشان می دهد که بینش ایجابی و مثبت شاعر نسبت به انسان در جایگاه والاترین موجود هستی مهم ترین رویکرد در قسمت برجسته ای از اشعار پروین اعتصامی و نعیمه بوده است .

کلمات کلیدی

, اومانیسم, پروین اعتصامی, میخائیل نعیمه, انسان, ادبیات تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042474,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا },
title = {بررسی تطبیقی انسان گرایی در اشعار پروین اعتصامی و میخائیل نعیمه},
booktitle = {همایش ملی انواع ادبی در ادبیات فارسی},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {اومانیسم، پروین اعتصامی، میخائیل نعیمه، انسان، ادبیات تطبیقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تطبیقی انسان گرایی در اشعار پروین اعتصامی و میخائیل نعیمه
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%J همایش ملی انواع ادبی در ادبیات فارسی
%D 2014

[Download]