فقه و اصول, دوره (1), شماره (102), سال (2014-6) , صفحات (33-55)

عنوان : ( بررسی خبر واحد در فقه ابن ادریس )

نویسندگان: داریوش بخردیان , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , محمدتقی فخلعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی ترین مبانی ابن ادریس در علم اصول است و همین مسئله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمی داند؛ از این رو که این گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است. این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن ادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. می توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم می‏شود. خبر واحدی که ادلّه ی دیگر، مؤید آن است. چنین خبری قطع آور است و می توان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون مؤید است و نمی-توان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه این‏که طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادلّه سنجید.

کلمات کلیدی

, ابن ادریس, خبر واحد, فتوای شاذ, حجت, ظن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042523,
author = {بخردیان, داریوش and قبولی درافشان, سیدمحمدتقی and فخلعی, محمدتقی},
title = {بررسی خبر واحد در فقه ابن ادریس},
journal = {فقه و اصول},
year = {2014},
volume = {1},
number = {102},
month = {June},
issn = {2008-9139},
pages = {33--55},
numpages = {22},
keywords = {ابن ادریس، خبر واحد، فتوای شاذ، حجت، ظن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خبر واحد در فقه ابن ادریس
%A بخردیان, داریوش
%A قبولی درافشان, سیدمحمدتقی
%A فخلعی, محمدتقی
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2014

[Download]