رهیافت انقلاب اسلامی, دوره (8), شماره (26), سال (2014-4) , صفحات (97-116)

عنوان : ( رویکردهای سیاسی مکتب تفکیک؛ از تأیید نابسامانی و عزلت‌گزینی تا مشارکت در مبارزات انقلاب اسلامی )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی , سیدحسین اطهری , حوا بخشی ایوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکتب تفکیک یکی از مکاتب فکری است که طی سال‌های اخیر در اندیشه شیعی و حوزه‌های علمیه اهمیت یافته است. این مکتب اساساً ‌بیان نظریه‌ای معرفت‌شناختی و روش شناختی در خصوص چگونگی فهم متون دینی است که در آن بر تمایز سه روش معرفت دینی، یعنی نقل، فلسفه و عرفان ‌از یکدیگر تأکید می‌شود. این مقاله درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که مکتب تفکیک به چه رویکردهایی در حوزه سیاست منجر شده است. در پاسخ باید گفت مطالعه آثار بزرگان مکتب تفکیک نشان می­دهد که آن‌ها علاقه چندانی به سیاست از بُعد نظری نداشته و تالیفاتی در این باب از خود بر جای نگذاشته­ اند. تنها استثنا، محمدرضا حکیمی است، بیشتر آثار او دارای جنبه سیاسی و اجتماعی است. برجستگی اندیشه او توجه به قسط و عدالت اجتماعی است. در فرایند مبارزات انقلابی، رفتار سیاسی تفکیکیان در عمل، بسیار متنوع بوده است و از گوشه ­نشینی و حتی یافتن توجیه برای استمرار نابسامانی و ستم در دوران رژیم پیشین تا مشارکت در مبارزات سیاسی در خلال انقلاب اسلامی را در بر می­ گیرد. ‎

کلمات کلیدی

, مکتب تفکیک, ‌ نگرش دینی, رویکرد سیاسی, ‌ فلسفه, عرفان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042550,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی and اطهری, سیدحسین and بخشی ایوری, حوا},
title = {رویکردهای سیاسی مکتب تفکیک؛ از تأیید نابسامانی و عزلت‌گزینی تا مشارکت در مبارزات انقلاب اسلامی},
journal = {رهیافت انقلاب اسلامی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {26},
month = {April},
issn = {2008-3777},
pages = {97--116},
numpages = {19},
keywords = {مکتب تفکیک،‌ نگرش دینی، رویکرد سیاسی،‌ فلسفه، عرفان، سیاست.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکردهای سیاسی مکتب تفکیک؛ از تأیید نابسامانی و عزلت‌گزینی تا مشارکت در مبارزات انقلاب اسلامی
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%A اطهری, سیدحسین
%A بخشی ایوری, حوا
%J رهیافت انقلاب اسلامی
%@ 2008-3777
%D 2014

[Download]