نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاورد های نوین در علوم غذایی , 2014-07-01

عنوان : ( تکنیک های بسته بندی جهت افزایش ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه )

نویسندگان: مریم قربانی , علی شهدادی ساردو , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میوه و سبزی تازه, بسته بندی اتمسفر اصلاح شده, بسته بندی فعال و ماندگاری

کلمات کلیدی

, میوه و سبزی تازه, بسته بندی اتمسفر اصلاح شده, بسته بندی فعال و ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042566,
author = {قربانی, مریم and شهدادی ساردو, علی and صداقت, ناصر and الناز میلانی and کوچکی, آرش},
title = {تکنیک های بسته بندی جهت افزایش ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه},
booktitle = {نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاورد های نوین در علوم غذایی},
year = {2014},
location = {زابل, ايران},
keywords = {میوه و سبزی تازه; بسته بندی اتمسفر اصلاح شده; بسته بندی فعال و ماندگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکنیک های بسته بندی جهت افزایش ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه
%A قربانی, مریم
%A شهدادی ساردو, علی
%A صداقت, ناصر
%A الناز میلانی
%A کوچکی, آرش
%J نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاورد های نوین در علوم غذایی
%D 2014

[Download]