نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاورد های نوین در علوم غذایی , 2014-07-01

عنوان : ( بررسی تغییرات وزن , pH و مواد جامد محلول دانه های انار بسته بندی شده با روش سطح پاسخ )

نویسندگان: مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانه انار , بسته بندی, افت وزن pH سطح پاسخ

کلمات کلیدی

, دانه انار , بسته بندی, افت وزن pH سطح پاسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042567,
author = {قربانی, مریم and صداقت, ناصر and الناز میلانی and کوچکی, آرش},
title = {بررسی تغییرات وزن , pH و مواد جامد محلول دانه های انار بسته بندی شده با روش سطح پاسخ},
booktitle = {نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاورد های نوین در علوم غذایی},
year = {2014},
location = {زابل, ايران},
keywords = {دانه انار ; بسته بندی; افت وزن pH سطح پاسخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات وزن , pH و مواد جامد محلول دانه های انار بسته بندی شده با روش سطح پاسخ
%A قربانی, مریم
%A صداقت, ناصر
%A الناز میلانی
%A کوچکی, آرش
%J نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاورد های نوین در علوم غذایی
%D 2014

[Download]