مطالعات قدرت نرم, دوره (4), شماره (10), سال (2014-7) , صفحات (25-48)

عنوان : ( نقش عوامل نرم افزاری در تحول منزلت ملی قطر 1995-2011 )

نویسندگان: حسین اصغری ثانی , محمدجواد رنجکش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منزلت ملی یک کشور، تابع قدرت ملی و تصویری است که یک کشور از خود، برای افکار عمومی جهان می سازند. این تصویر م یتواند تابعی از قدرت سخت افزاری باشد و در دامن های از قدرت کوچک تا قدرت بزرگ نظامی جای گیرد و یا تابعی از قدرت نرم افزاری باشد و به عنوان یک برند مطرح گردد. قدرت سخت افزاری تا قبل از جنگ سرد، نقش قابل توجهی در مناسبات بین المللی داشت. همزمان با پایان جنگ سرد ) 1991 (، تحولات تکنولوژیک و انقلاب در عرصه ارتباطات و اطلاعات و همچنین شتاب گرفتن فرآیند جهان یشدن و تحولات در حوزه دیپلماسی و سیاست بین الملل در قرن بیست ویکم، باعث شد تا عناصر جدیدی مانند: شبکه های ماهواره ای، ورزش، فرهنگ، تکنولوژی، گردشگری، اینترنت... در روابط بین الملل مطرح شود که تحولی در منابع ساخت قدرت به وجود آورد. ظهور این عناصر جدید، باعث تعریف جدیدی از قدرت شد که نامیده شد. قدرت نرم بیشترازآنکه ابزاری برای قدرت های بزرگ باشد؛ به » قدرت نرم « اصطلاحاً مؤلفه ای مهم در سیاست کشورهای متوسط و کوچک قرارگرفت تا با استفاده از آن آسیب پذیری خود را در برابر عوامل داخلی و خارجی کمتر کنند. دراین میان، قطر به عنوان یک کشور کوچک و آسی بپذیر با تکیه بر حمای تهای خارجی و استفاده از منابع نرم افزاری چون رسانه، ورزش، اقتصاد، فرهنگ و آموزش و گردشگری ... توانست منزلت ملی خود را در نظام بین الملل تا حدودی ارتقا ببخشد و از این راه امنیت ملی خود را تامین کند

کلمات کلیدی

, قدرت نرم, منزلت ملی, سیاست خارجی, قطر, شبکه الجزیره, میانجی گری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042570,
author = {اصغری ثانی, حسین and رنجکش, محمدجواد},
title = {نقش عوامل نرم افزاری در تحول منزلت ملی قطر 1995-2011},
journal = {مطالعات قدرت نرم},
year = {2014},
volume = {4},
number = {10},
month = {July},
issn = {2322-5580},
pages = {25--48},
numpages = {23},
keywords = {قدرت نرم، منزلت ملی، سیاست خارجی، قطر، شبکه الجزیره، میانجی گری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش عوامل نرم افزاری در تحول منزلت ملی قطر 1995-2011
%A اصغری ثانی, حسین
%A رنجکش, محمدجواد
%J مطالعات قدرت نرم
%@ 2322-5580
%D 2014

[Download]