محاسبات نرم, دوره (3), شماره (1), سال (2015-3) , صفحات (2-19)

عنوان : ( اندازه‌گیری کمّی کیفیت در مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها )

نویسندگان: عباس رسول زادگان , محدّثه بصیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا حمایت از توسعه سریع، کم هزینه و ترکیب آسان نرم‌افزار‌های توزیع‌شده حتی در محیط‌های ناهمگن است که در آن از سرویس‌ها به عنوان عناصر اصلی برای توسعه برنامه‌ها و راه‌حل‌ها استفاده می‌شود. مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا درصدد توسعه روش‌ها و ابزارهایی برای بهبود کیفیت و سودآوری توسعه نرم‌افزار است. امروزه یکی از دغدغه‌های مهم و چالش‌برانگیز در حوزه مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا، تولید سرویس‌هایی با کیفیت مورد نیاز است. تحقق کیفیتِ مورد انتظار نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های توسعه نرم‌افزار دارد. قدم اول در مسیر تحقق کیفیتِ مورد انتظار، برخورداری از قابلیت اندازه‌گیری کمّیِ جنبه‌های مختلف کیفیت است. تاکنون کارهای زیادی برای اندازه‌گیری کمّی کیفیت سرویس‌ها انجام شده است که هر کدام از آن‌ها با مزیت‌ها، محدودیت‌ها و کاربردهای متنوعی همراه هستند. در این مقاله به دنبال آن هستیم که با تحلیل روش‌های موجودِ اندازه‌گیری کمّی به مقایسه تطبیقی آن‌ها با یکدیگر بپردازیم. بدین منظور، ابتدا یک مدل برای ارزیابیِ کیفیت سرویس‌ها ارائه می‌کنیم. بر مبنای این مدل، روش‌های مختلف را دسته‌بندی نموده و به تحلیل نقاط قوت، محدودیت‌ها و کاربردهای آن‌ها می‌پردازیم. نتایج تحلیل‌های انجام شده، امکان انتخاب مناسب‌ترین روش را برای اندازه‌گیری جنبه‌های مختلف کیفیت سرویس به همراه دلایل منطقی و مستدل فراهم می‌نماید.

کلمات کلیدی

, مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا, کیفیت سرویس, اندازه‌گیری کمّی, مهندسی کیفیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042628,
author = {رسول زادگان, عباس and بصیری, محدّثه},
title = {اندازه‌گیری کمّی کیفیت در مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها},
journal = {محاسبات نرم},
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {March},
issn = {2322-3707},
pages = {2--19},
numpages = {17},
keywords = {مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا، کیفیت سرویس، اندازه‌گیری کمّی، مهندسی کیفیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه‌گیری کمّی کیفیت در مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها
%A رسول زادگان, عباس
%A بصیری, محدّثه
%J محاسبات نرم
%@ 2322-3707
%D 2015

[Download]